Ledningsgrupp

 
 

Catharina Borgenstierna, VD

Catharina Borgenstierna har en examen som civilekonom och medicinteknisk ingenjör från Stockholms universitet, samt en Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Catharina har mer än 20 års erfarenhet med marknadsföring och försäljning på ledande positioner inom medicinteknik och telekom. Till exempel har Catharina arbetat inom Getinge-gruppen på Maquet Critical Care och på Siemens. Under sin karriär har Catharina ansvarat för framgångsrika projekt där man gått från idé till internationell lansering med efterföljande försäljning och support. Hon har också lett team och organisationer av olika storlekar med stor framgång.

Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): 705 702 aktier via bolaget Kinovo Group, 120 000 teckningsoptioner via bolaget Kinnovo Group samt 50 000 teckningsoptioner privat

Daniel Berlin, CTO

Daniel Berlin har mer än 20 års erfarenhet av mjukvaruutveckling, mjukvaruleverans och ledande positioner inom många olika områden, bland annat handhållna enheter, medicinsk mjukvara, webbapplikationer och affärssystem. Daniel har bland annat arbetat på Viktoriainstitutet, Guide Konsult och Vattenfall. Daniel har ansvarat för att framgångsrikt leda förändringsarbete i organisationer för att etablera nya mjukvarusystem och implementera en tillhörande supportorganisation. Daniel har också framgångsrikt lett team av varierande storlek.

Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): 10 000 aktier och 75 000 teckningsoptioner

Tomas Werelius, CFO

Tomas Werelius är en erfaren CFO med bakgrund från ledande positioner inom såväl privat som offentlig sektor. Tomas har bland annat varit med och byggt upp Addici Securitys verksamhet och även arbetat i tio år på stadsledningskontorets finansavdelning i Stockholms stad. Tomas har stor erfarenhet av kvalitetsprocesser, förhandling, budgetering, analytisk förmåga och bokföring.

Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): 5 000 aktier och 75 000 teckningsoptioner

Victoria Wang, COO

(från 23 april 2019)

Victoria Wang har en magisterexamen i biomedicin från Karolinska Institutet (KI) samt en magisterexamen i företagsledning från Handelshögskolan i Stockholm. De senaste åren har hon arbetat på EY, bland annat som M&A-rådgivare inom teknologi- och mediasektorn och med EY:s affärsutveckling med särskilt fokus mot Kina.

Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): -