Bolagsstyrning

 
 
 
 
Camanio Care AB är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagets styrning baseras på bolagsordningen, svenska aktiebolagslagen, reglerna vid Spotlight Stock Market och övriga relevanta svenska och regelverk.