Användning av välfärdsteknik ökar visar årlig kartläggning

Användning av välfärdsteknik ökar i kommunerna men samtidigt har många kommuner svårigheter att breddinföra tekniken. Det, och mycket annat, visar Socialstyrelsens årliga kartläggning av e-hälsa och välfärdsteknik.

Digitala verktyg så som mobilappar och digital nattillsyn har blivit vanligare inom socialtjänsten och den kommunala vården. Teknik som stödjer personalen i deras arbete har också fått stor spridning i kommunerna. Så många som nio av tio kommuner använder elektroniska planeringsverktyg där hemtjänstpersonal får väsentlig information och schemaläggning.

– Genom att investera i digital teknik kan kommunerna både göra effektitetsvinster och förbättra kvaliteten i arbetet, säger Dick Lindberg, utredare på Socialstyrelsen. (...) Kommunerna har mycket att vinna på digitalisering, det har inte minst den pågående pandemin visat. Genom e-tjänster och digital kommunikation kan man dra ned på de fysiska kontakterna och därigenom minska risken för smittspridning.

Faktorer så som ekonomi, brist på kompetens och motstånd mot ny teknik bland personalen är några anledningar till att kommuner har svårt att satsa fullt ut på digitala lösningar.

Genom att se till hur system kan knytas samman med varandra i ett tidigt stadie, anser vi på Camanio att det går att skapa en effektiv integrationsstrategi för välfärdsteknik. Det gör att digitala lösningar kan komma till största möjliga nytta och bidrar till minskade kostnader för vård- och omsorg.

Ta del av Socialstyrelsens årliga kartläggning 

Läs mer om Camanio Smart Care. En molnbaserad tjänsteplattform som samlar era olika tjänster inom trygghet och välfärdsteknik i en plattform.