Äldre upplever isolering och ensamhet – hur kan vi underlätta?

Det är många av oss som nu upplever en annorlunda vardag där vi påverkas på olika sätt av restriktioner. Särskilt förändras livet för sköra äldre när de uppmanas till isolering och att undvika sociala kontakter. Folkhälsomyndigheten råder äldre över 70 år att stanna hemma och regeringen har beslutat om nationellt besöksförbud på landets äldreboenden. Hur kan vi agera för att underlätta för äldre som upplever isolering och ensamhet oavsett om de bor kvar hemma eller har flyttat till särskilt boende?

1) Håll kontakten

Även om man inte kan ses fysiskt så är det viktigt att fortsätta hålla kontakten med sina äldre och anhöriga. Ring ofta och använd gärna videosamtal om det finns möjlighet till det.

2) Hjälp till att handla

Familjer och vänner – underlätta för äldre genom att handla nödvändiga matvaror och mediciner. Det är bra att utgå ifrån att receptbelagd medicin ska finnas tillgänglig i hemmet för två veckors bruk framåt, men även febernedsättande och huvudvärkstabletter är bra att ha till hands.

3) Bibehålla aktiv rutin

Passivitet är svårt och i tider när det finns mycket oro är det lätt att bli nedstämd. Ta tillfället i akt och bidra till en aktiv och stimulerande vardag. Dela eller skicka bilder, rekommendera böcker och favoritrecept med varandra! Motion och aktivering är också grundläggande för att bidra med livskvalitet och en stimulerande vardag!

4) Nära kontakter

Om anhöriga befinner sig långt bort är det bra om det finns en kontakt i närområdet. Grannar eller föreningar kan bidra med gemenskap och framförallt hjälp som finns nära till hands och kan vara på plats snabbt.

5) Person med demenssjukdom

Personer med demenssjukdom kan uppleva stress och spänning i sin miljö. Det är därför viktigt att bibehålla en daglig rutin samt kontakt med familj och anhöriga. Det är även att viktigt att arbeta med teman och aktiviteter som kan bidra med lugn och trygghet.

Vi får ta del av många fina berättelser kring våra digitala terapidjur som kan bidra med glädje, lugn och trygghet. De digitala terapidjuren har inbyggda sensorer som skapar en interaktiv upplevelse med ljud och rörelser. Terapidjuren kan även bidra till att minska oönskade symptom av demenssjukdom så som oro och apati samt ge tillfälle för kommunikation med anhöriga och personal. Läs mer om våra digitala terapidjur. 

Tillsammans kan vi underlätta för våra äldre samt vård- och omsorgspersonal. Se till att ta dela av aktuell information gällande riskgrupper och restriktioner här och ta hand om varandra! Läs gärna mer på folkhalsomyndigheten.se

Källa:
Professor Yitzhak Brick – Ordförande Israel Gerontological society
Dr. Yael Benvenisti – Aging 2.0 Israel