Studie visar att äldre ändrar inställning till teknik

Ökad känsla av säkerhet och användarvänlighet är 2 av 36 acceptansfaktorer som är viktiga för att äldre ska ta till sig teknik, visar en studie från Örebro universitet. 

– De äldre inser att de tekniska lösningarna har många fördelar och kan påverka deras liv på ett positivt sätt, säger doktorand Antonios Tsertsidis.

De 36 acceptansfaktorerna är indelade i sex grupper och berör till exempel teknikproblem, positiva erfarenheter, social påverkan, teknikbehoven och fördelar med teknik. Studien visar att de äldres inställning förändrades efter att de kunnat pröva tekniken. Vissa farhågor blev istället positiva erfarenheter när tekniken väl implementeras och testats.

Camanio Care vill att fler personer ska kunna bo kvar hemma i en trygg och säker miljö så länge som det är möjligt. Genom smart och digital teknik kan framtidens vård och omsorg ske i hemmet. 

Läs mer om studien här