5G och Virtual Reality i Camanio Cares framtidsvisioner

Inför MVTe-mässan 22-23 januari lanserar Camanio Care en visningsmiljö i Virtual Reality. Den virtuella miljön ska användas för att visa upp Camanio Cares framtidsvisioner för smarta lösningar för vård och omsorg i hemmet. Camanio Care driver även
en långsiktig satsning på 5G (femte generationens nätverk) för uppkopplad välfärdsteknik, bland annat i samarbete genom KTH. Genom Vinnovas beslut att stödja Camanio Cares vidarutveckling av välfärdsteknologi för att dra nytta av möjligheterna inom 5G.