Smarta lösningar

för digital vård och omsorg i hemmet

Alla har rätt att leva med integritet, trygghet och livskvalitet.

Sedan starten 2016 har vi på Camanio jobbat med teknisk innovation och digitalisering för att förbättra och framtidssäkra vård och omsorg.

I takt med att våra äldre blir fler och lever längre, ökar behovet av högkvalitativ vård och smarta lösningar. Med tekniska lösningar byggda på datadrivna insikter möjliggör vi flexibel, proaktiv och förebyggande vård och omsorg med användarens bästa i åtanke – oavsett om du är vård- eller omsorgstagare, anhörig, vårdgivare eller beslutsfattare.

– Vi kallar det teknik som bryr sig om –

Digitala lösningar för vård och omsorg

Vård

Camanio Health

Med Camanio Health erbjuder vi individanpassad egenmonitorering för trygg och nära vård.

Omsorg

Camanio Care

Camanio Care är en innovativ omsorgsplattform för samordning av digitala tjänster och välfärdsteknik inom äldreomsorgen.

 

         Camanio Health

Diagnosoberoende lösning med vårdplansmallar för kroniska diagnoser

         Camanio Health IBD Home

Frihet för patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)

         Camanio Health Mödravård

Anpassning för Specialistmödravården som ökar tryggheten för gravida kvinnor

 

         Camanio Hemma

Stationära trygghetslarm, digital larmmottagning och anpassningsbar digital larmkedja för Ordinärt och Särskilt boende.

Aktuellt

24  - 25 januari

eHälsa MVTe 2024

Träffa Camanio på eHälsa/MVTe i Stockholm

Läs mer om mässan 

Vi utvecklar innovativ teknik med människan i fokus

Med digital vård och omsorg i hemmet kan fler människor få möjlighet att bo i hemma i en trygg miljö medan vårdgivare får mer tillgänglig tid till rätt saker.

Camanio utvecklar innovativa digitala tjänster som skapar integritet, trygghet och livskvalitet för alla – vård- och omsorgstagare , anhöriga, vårdgivare och beslutsfattare.