Camanio Care utmärks som en
av topp 10 leverantörer inom robotik

CIO Applications Europe, en tidning som erbjuder en omfattande samling tekniktrender och som vägleder beslutsfattare inom den snabba teknikutvecklingen, lyfter i sitt senaste nummer Camanio Care som en av topp 10 ledande leverantörer av robotiklösningar.

Läs artikeln med Camanios VD Catharina Borgenstierna.

 

 
 

Vårt Uppdrag

Vi är ett robotikföretag inom välfärdsteknologi som är fokuserade på att hjälpa människor att öka sin livskvalitet. Inom våra fokusområden erbjuder vi smarta och användarvänliga produkter och tjänster. Vi för ut ny teknik inom vård och omsorg och gör den kvalitetssäkrad, effektiv, integrerad och användbar.

Om Camanio Care

Träffa oss

Bestic

Läs mer

BikeAround

Läs mer

Camanio Care

Vi tycker att alla människor har samma rätt till ett värdigt och aktivt liv, oavsett ålder eller fysisk funktion. Ingen ska stängas ute, eller inne, på grund av ett problem som vi kan lösa. Alla ska vara fria att vara sig själva.

En utmaning inför framtiden är den allt större åldrande befolkningen i världen parallellt med en skriande personalbrist inom vård och omsorg. Samtidigt som vi står inför denna utmaning ser vi många nya möjligheter med tekniska lösningar som kan hjälpa dem som behöver det som bäst.

Följ med oss in i framtiden!

Om oss
 

Så här tänker Sollentuna kommun

Vi vill uppmuntra införandet av välfärdsteknologi och har därför själva investerat i teknik som vi under en tid erbjuder kostnadsfritt till intresserade utförare inom vård och omsorg. Vi tror att man kanske kan komma igång själv om man får lite hjälp på traven.

Tomas Hedlund

Vård- och omsorgskontoret i Sollentuna kommun