Kompletta Paketerbjudanden

för att enkelt komma igång med välfärdsteknik

 

Alla har rätt att åldras med integritet, säkerhet och livskvalitet.

Som samhälle står vi inför flera utmaningar vad gäller demografi. Andelen äldre över 80 år kommer att öka med 47% till år 2029, vilket betyder fler äldre som behöver vård och omsorg. Samtidigt har vi inte samma ökning av människor i arbetsför ålder, vilket betyder färre personal som kan arbeta inom vård och omsorg.

Utifrån de demografiska utmaningarna vet vi att vi måste arbeta på ett annat sätt i framtiden. För personalen krävs effektiva lösningar som underlättar och stödjer det dagliga arbetet. Ett samordnat gränssnitt ger tryggare beslutsstöd för hur man fördelar arbetet och de resurser som finns. Individer och anhöriga ska mötas av en kvalitativ vård och omsorg som bidrar till en trygg, säker och värdig vardag.

Vi erbjuder välfärdsteknik för framtiden

Med digital vård och omsorg i hemmet kan fler människor få möjlighet att bo kvar hemma i en trygg och trevlig miljö medan vårdgivare får mer tillgänglig tid till rätt saker. Camanio erbjuder en digital plattform som är navet för er välfärdsteknik.

Camanio Smart Care är en molnbaserad tjänsteplattform som samlar all er välfärdsteknik i en portal. Med plattformen hanteras larm, tillsyn och administration i ett sammanhållet gränssnitt som låter vårdgivaren skräddarsy det digitala ekosystemet i hemmet, med trygghetslarm, sensorer och kamera. Vår anpassningsbara och modulära tjänst följer er verksamhet in i framtiden och skapar rätt förutsättningar för den digitala vård och omsorg som krävs.

Säkerhet

Med en obruten larmkedja i en driftsäker molnbaserad miljö säkerställs att larm alltid kan hanteras, vilket skapar trygghet för såväl personal som individ. Infrastrukturen har full redundans och parallella informationsvägar och all känslig datalagring sker i Sverige.

Samordning

Med samordnad infrastruktur och arkitektur kan man överblicka alla tjänster i systemet och vara trygg med att bara betala för det som används. Med ett sammanhållet system för all teknik och larm i hemmet går det att spara upp till 20% av den administrativa arbetstiden.

Flexibilitet

Med en flexibel plattform med öppet API kan nya integrationer inkluderas. På så sätt låser man inte in sig i ett gammalt system utan kan istället satsa på långa, framtidssäkrade avtal, förberedda för 5G.

Anpassning

Plattformen är modulär och inte beroende av en specifik hårdvara. Den kan anpassas efter olika behov och tjänster. Gränssnittet kan anpassas beroende på behörighet och administration.

Support

Med Camanio Smart Care erbjuds en flexibel och skalbar support som arbetar med hög servicenivå utifrån verksamhetens unika behov.

 

”Det är exakt det här vi letar efter. En tjänsteplattform som kan knyta ihop gyttret av sensorer, samtidigt som man får en överblick på larmen.”

Verksamhetschef

Camanio Smart Care

Med Camanio Smart Care följer en driftsäker och skalbar infrastruktur. Plattformen fungerar även som beslutsstöd och ger god överblick över de tjänster som används inom verksamheten. Vid behov är det enkelt att integrera nya innovationer genom ett öppet API.

Plattformen är modulär och kostnaden baseras på de tjänster som faktiskt används. Det gör att plattformen anpassas till verksamhetens unika behov och förutsättningar, för att skapa den optimala mixen av fysisk och digital vård.

Tack vare Camanio Smart Cares öppna gränssnitt följer en stor och flexibel produktportfölj som möjliggör anpassning av ekosystemet. Här finns produkter och tjänster som är direkt utvecklade av oss, men även ett stort utbud från andra tillverkare och partners


Våra tjänster

Camanio Smart Care underlättar det dagliga arbetet genom att samla all information om aktiviteter och händelser i samma plattform. Oavsett hur ni vill anpassa tjänster eller enheter är det möjligt med Camanio Smart Care. Vi erbjuder färdigkomponerade paket som ger er den grundläggande tryggheten, eller så skräddarsyr vi tjänster efter era behov.

 
 
 
 

Camanio Trygga Möten

En digital tjänst för videomöten med unik design för omsorgen, höga krav på säkerhet och anpassade funktioner för personer med kognitiv svikt.

Läs mer

Trygg Ute

Camanio Smart Cares mobila trygghetslarm erbjuder positionering, spårning vid larm och möjligheten att sätta upp trygga zoner.

 
 

Trygg Hemma

Våra stationära trygghetslarm är anpassade till moderna hem, och har möjlighet att täcka alla rum i boendet, inte bara där basenheten är placerad. Trygg Hemma kan även inkludera andra tillsynslarm såsom fall- och rörelselarm.

 
 

Låt oss kontakta er och berätta mer

Fyll i formuläret så kontaktar vi er.