Camanio Care

Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar innovativa lösningar för god omsorg i hemmet med individen i fokus. Vi erbjuder digitala tjänsteplattformar för en digital omsorg, robotik, hjälpmedel och gamification. Genom innovativa affärsmodeller, önskar vi stödja människors grundläggande behov och öka tillgängligheten och kvaliteten inom vård och omsorg.

Vi tycker att alla människor har samma rätt till ett värdigt och aktivt liv, oavsett ålder eller fysisk funktion. Ingen ska stängas ute, eller inne, på grund av ett problem som vi kan lösa. Alla ska vara fria att vara sig själva.

Om oss

Kom i kontakt med oss

Kontakt

 

Så tänker Sollentuna Kommun

"Vi vill uppmuntra införandet av välfärdsteknologi och har därför själva investerat i teknik som vi under en tid erbjuder kostnadsfritt till intresserade utförare inom vård och omsorg. Vi tror att man kanske kan komma igång själv om man får lite hjälp på traven."

Tomas Hedlund
Vård- och omsorgskontoret i Sollentuna Kommun