5G och Virtual Reality i Camanio Cares framtidsvisioner

Inför MVTe-mässan 22-23 januari lanserar Camanio Care en visningsmiljö i Virtual Reality. Den virtuella miljön ska användas för att visa upp Camanio Cares framtidsvisioner för smarta lösningar för vård och omsorg i hemmet. Camanio Care driver även en långsiktig satsning på 5G (femte generationens nätverk) för uppkopplad välfärdsteknik, bland annat i samarbete genom KTH. Genom Vinnovas beslut att stödja Camanio Cares vidarutveckling av välfärdsteknologi för att dra nytta av möjligheterna inom 5G.

Läs artikeln

 
 

Vårt Uppdrag

Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar innovativa lösningar för god omsorg i hemmet med individen i fokus. Bolaget erbjuder digitala tjänsteplattformar för en digital omsorg, robotik, hjälpmedel och gamification. Genom innovativa affärsmodeller, önskar Camanio Care stödja människors grundläggande behov och öka tillgängligheten och kvaliteten inom vård och omsorg.

Om Camanio Care

Bestic

Läs mer

BikeAround

Läs mer

Camanio Care

Vi tycker att alla människor har samma rätt till ett värdigt och aktivt liv, oavsett ålder eller fysisk funktion. Ingen ska stängas ute, eller inne, på grund av ett problem som vi kan lösa. Alla ska vara fria att vara sig själva.

En utmaning inför framtiden är den allt större åldrande befolkningen i världen parallellt med en skriande personalbrist inom vård och omsorg. Samtidigt som vi står inför denna utmaning ser vi många nya möjligheter med tekniska lösningar som kan hjälpa dem som behöver det som bäst.

Följ med oss in i framtiden!

Om oss
 

Så här tänker Sollentuna kommun

Vi vill uppmuntra införandet av välfärdsteknologi och har därför själva investerat i teknik som vi under en tid erbjuder kostnadsfritt till intresserade utförare inom vård och omsorg. Vi tror att man kanske kan komma igång själv om man får lite hjälp på traven.

Tomas Hedlund

Vård- och omsorgskontoret i Sollentuna kommun