JustoCat

JustoCat® – terapi på latin – är ett komplement i vården eller ett alternativ till ett levande sällskapsdjur. JustoCat syftar till att användas som ett terapeutiskt hjälpmedel för personer med demens eller intellektuell funktionsnedsättning. Målsättningen med JustoCat är att berika det dagliga livet genom ökat psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande. Hjälpmedlet kan ge lugn och trygghet och vara ett redskap för ökad interaktion och kommunikation med vårdpersonal och anhöriga.

I dag finns ingen behandling som botar demens, SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) betonar att forskningen om demenssjukdomar bör fokusera på vård och omvårdnad för att förbättra välbefinnande för personer, som på olika sätt påverkas av sjukdomen. Det gäller såväl den sjuke, anhöriga och vårdpersonal. Alternativa behandlingsformer som t.ex. konst, musik, dans, sång, massage och sällskapsdjur har befunnits vara viktiga i vården av personer med demens. Sällskapsdjur kan ge patienter fysisk närhet, uppmärksamhet och någon att bry sig om.

Att använda riktiga djur i vården kan dock vara problematiskt i vissa fall:

Hälsan

Risk för allergier hos personal och boende.

Skador

Risk för hårdhänthet mot djuret kan i sin tur medföra risk för skador hos personen med demens.

Tillgänglighet

Utbildade sk vårdhundar kan endast arbeta några timmar om dagen.

Hygien

Skötsel av levande djur inom omsorgen kan vara en utmaning när det gäller hygien.

Resurser

Det finns idag ett begränsat utbud med hjälpmedel och verktyg inom demensvården.

Kostnad

Kostnaderna för ett levande djur är höga med tanke på försäkringar, mat, skötsel och ev. skadegörelse.

JustoCat

JustoCat kan vara ett alternativ till levande sällskapsdjur

Ett terapidjur kan ge en ökad livskvalitet och trivsel om det inte är lämpligt med levande djur i verksamheten

Används utifrån reminiscensmetoden där man använder minnen från förr.

Stimulera kommunikation och interaktion genom roliga berättelser och associationer kommer fram i samband med samtalet kring terapikatten.

Relationsskapande och lugnande

JustoCat har visat mycket goda resultat i forskningsstudier med lugnande effekt.

 

Så här fungerar JustoCat

JustoCat passar för personer med:

Personer med Alzheimers eller demens

Personer med kognitiva funktionsnedsättningar

Andra personer som har behov av lugn och tillgång till sällskapsdjur.

Produktbilder

Produktfakta:

Funktioner: andas, avger värme, jamar och spinner.

Aktiveras av användaren, stimulerar interaktion.

Kattens syntetiska päls är avtagbar och går att tvätta i 40 grader.

Batteritid: ca 4 dygn. Batteriet är laddningsbart.

CE-märkt medicinteknisk produkt Klass 1.

ISO kod: 04 27 18, hjälpmedel för sinnesstimulering

Storlek och vikt som en vanlig katt. Längd: 42 cm Mankhöjd: 12 cm Bredd (bakdelen): 22 cm Vikt: 2,8 kg

”Nu har mamma haft sin katt några veckor och jag pratade med mina systrar
för att höra hur det går. Mamma älskar sin katt. Inte ens när det är dags för
mat vill hon släppa katten. Hon sitter och klappar den hela tiden. Hon sitter i
rullstol med ett bord framför sig. Där ligger katten....På natten har hon den
också. Personalen hinner inte ladda den så mycket som den borde laddas men
för mamma verkar det inte spela så stor roll, hon vill ha sin katt i alla lägen.
Tror att det blev ett bättre resultat än vad vi hoppades på. Just nu är hon
isolerad på rummet för de har kräksjuka då är katten också något som gör
livet betydligt bättre.”

Birgitta, dotter

Andra produkter som passar bra med JustoCat

BikeAround

Läs mer

Giraff

Läs mer

Nöjd kund

Nöjdkundgarantin innebär att vi garanterar dig som kund att du blir nöjd med oss.

Läs mer

Det finns många anlednignar att pröva Bestic

Underlättar vardag

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Underlättar vardag

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Underlättar vardag

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Underlättar vardag

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Underlättar vardag

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Underlättar vardag

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore