Nyförvärv av tillsynsroboten Giraff

Giraff är ett robotiserat kommunikationssystem som möjliggör virtuella besök, både för tillsyn och för socialt umgänge på distans, hos framförallt äldre och personer med funktionsnedsättning. Via Giraff kan hemtjänst, sjukvårdspersonal och anhöriga ha direktkontakt med robotens innehavare genom att manövrera runt roboten i rummet och prata genom en bildskärm.

Lösningen består av en höj- och sänkbar videoskärm på en lång och smal hals och längst ned är den utrustad med en liten dator. Roboten kör på fjädrande hjul, kan ta sig över mattor och trösklar.

För mer info