Skapa glädje och aktivitet med BikeAround -upplevelsecykeln som tar dig runt i världen. Med BikeAround är det möjligt att besöka platser man längtar tillbaka till eller ställen man alltid velat besöka. BikeAround består av en styr- och trampenhet och en mjukvara som med hjälp av Google Street view gör det möjligt att uppleva platser över hela världen.

 

Meningsfull vardag

Med BikeAround kan meningsfulla platser besökas. Sjukdom och funktionsnedsättning ska inte vara ett hinder för en meningsfull vardag.

Stimulans

Att återbesöka platser och minnen från förr ger kognitiv stimulans som ofta väcker till liv användarens nyfikenhet och känslor.

Kommunikation

Ökad kommunikation mellan brukare, personal och anhöriga. BikeAround ger tillfälle för nya samtalsområden och diskussion kring minnen.

Rörelse

Viljan att röra på sig, komma ut och se sig omkring är mänsklig, men alla har inte den möjligheten. Med BikeAround vidgas möjligheterna för vilka platser som kan besökas.

Minnen

Genom att besöka platser från barndomen ges tillgång till gamla minnen genom reminiscensmetoden.

Aktivering

BikeAround används tillsammans med en styr- och trampenhet. Det ger tillfälle för motion och aktivering genom cykling.

Med BikeAround skapas en interaktiv upplevelse som motiverar aktivitet

Beställ BikeAround

 

 

 

Aktivering i verkligheten

Med BikeAround går det att uppleva större delen av världen genom bilder som fångats av Google street view. Styr-och trampenheten skapar känslan av att cykla i verkligheten då användaren har möjlighet att uppleva bilderna i 360 grader och kan själv bestämma när det är dags att stanna eller att cykla vidare.

 

 

Glädjen i att minnas

BikeAround skapar glädje i att komma tillbaka till platser man väl känner till men har svårt att besöka. Det skapar tillfälle för relationsskapande samtal, stimulerar nyfikenhet och gör vardagen lite roligare.

Tryggt & säkert

BikeAround erbjuder ett tryggt och säkert sätt att träna fysiskt och kognitivt i välkända miljöer. Användaren cyklar sittandes i en arbetsstol men BikeAround kan även skötas direkt via programvaran av anhöriga eller personal.

Enkelt & roligt

BikeArounds styr- och trampenhet används likt en vanlig cykel, med möjlighet att ställa in motstånd för fysisk träning. Under cykelturen är det möjligt för anhöriga att tillsammans med användaren uppleva platser och gamla minnen.

 

 

Anpassningsbart hjälpmedel

BikeAround är ett anpassningsbart hjälpmedel som kan användas utifrån användarens förutsättningar. BikeAround används med fördel tillsammans med personal eller anhöriga och stimulerar till samtal. I grupp finns möjlighet att visa gamla minnen för varandra eller att upptäcka ett nytt hörn av världen tillsammans. Den fysiska nivån går även att anpassa då användaren kan delta medan en vårdgivare cyklar eller styr BikeAround via programvaran.

Personer med kognitiva funktionsnedsättningar

BikeAround kan med fördel användas inom habilitering och daglig verksamhet där den kommunikativa, motoriska och sensoriska stimulansen kan användas för att erbjuda upplevelser under förhållanden som är trygga, upprepningsbara och anpassade.

Personer med fysiska funktionsnedsättningar

BikeAround är enkel att använda och kan anpassas efter individen. Till BikeAround används en styr- och trampenhet där användaren sitter i en arbetsstol. BikeAround kan även styras direkt via programvaran - där riktning, fart och vinkel på bilder kan manövreras.

Minnessvårigheter

BikeAround låter användaren själv ta ansvar för vad som händer i rummet och kan göra träningen av exempelvis visualisering och abstraktionsförmåga samt interaktionen med andra både mer lustfylld och mer meningsfull.

BikeAround finns i två modeller för att passa alla verksamheter och miljöer

Produktbilder

BikeAround Screen

Dator och touchpad

Trampenhet och styrenhet

Matta

Programvara StreetViz

Internetkabel

Produktbilder

BikeAround jDome

Laptop och datorhållare

Projektor och projektorhållare

jDome med stativ

Trampenhet och styrenhet

Matta

Programvara jDome Street

Internetkabel och transportväska


Fler produkter

Camanio SmartCare

Läs mer

Digitala Terapidjur

Läs mer