Pressmeddelande -Akademi och industri i Sverige och Japan samverkar inom robotteknik

Utvecklingen går framåt inom robotteknik som möjliggör för äldre att kunna leva ett självständigt liv så länge som möjligt. Nu har Vinnova och JST, Japan Science and Technology Agency, beviljat medel för forskning i samverkan mellan det svenska företaget Camanio Care AB, Karlstads universitet samt det japanska företaget Leave a Nest Co Ltd, Tokyo Institute of Technology och Waseda University.

Läs mer;
http://www.mynewsdesk.com/se/karlstads_universitet/pressreleases/akademi-och-industri-i-sverige-och-japan-samverkar-inom-robotteknik-1747836