Om Camanio Care AB

Alla människor har samma rätt till ett värdigt och aktivt liv, oavsett ålder eller fysisk funktion. Ingen ska stängas ute, eller inne, på grund av ett problem som vi kan lösa. Alla ska vara fria att vara sig själva.

Camanio Care är ett innovativt robotik- och hjälpmedelsföretag inom vård och omsorg. Vi erbjuder idag ett flertal produkter, tjänster och utbildningar och finns representerade via distributörer i Europa och Asien i mer än 10 länder.
I Sverige och USA har vi sammanlagt 11 medarbetare och arbetar inom utveckling,
produktion, försäljning och marknadsföring.

 

Historien bakom jDome

Från dataspelsvärlden till att bli ett hjälpmedel inom vård och omsorg – hur gick det till?

jDomes uppfinnare John Nilsson är entreprenören och den hängivne dataspelaren som jagade en ännu starkare spelupplevelse. Han undrade: vad skulle hända om man hade en skärm som ökade synupplevelsen av spelet – en panoramavy? Skulle det inte bli mer verkligt och roligare då? Sagt och gjort, John började utveckla skärmen som han själv ville spela med. Han ställde upp den som en projektorduk framför hemmabioprojektorn och stod upp och spelade. Det slog det honom att det här nog kunde vara en smart metod mot stillasittande, men han kunde inte föreställa sig att jDomes nuvarande målgrupp skulle vara de som fick produkten att slå igenom.

Uppfinningar tar ibland sin egen väg. Det gjorde även jDome. John kom i kontakt med Hälsoteknikcentrum i Halland och Institutet for Fysio- og Ergoterapi, Tecna Science, Metropol i Köpenhamn samt vårdpersonal på demensboenden och då tog det fart. Samarbetet ledde till att jDome utvecklades till ett redskap för demens- och strokedrabbade personer som behöver fysisk- och kognitivträning.

Lösningen man kom fram till fungerade lika bra inom demensvården som vid somatisk vård och i friskvårdssyfte. Det dröjde inte länge innan jDomes aktiveringshjälpmedel hade implementerats i flertalet verksamheter ute i landet. Nästa stora steg togs i september 2015, då Brighter förvärvade bolaget bakom jDome som ett led i att utöka sitt erbjudande med fler lösningar som bidrar till att förbättra kvaliteten av behandling och vardag.

jDome är ett fantastiskt verktyg med stor utvecklingspotential, inte minst i kombination med nya tjänster och produkter, och vi ser många nya tänkbara marknader och användningsområden att utforska.

Historien bakom Bestic

”När jag var 15 år fick jag polio, som förde med sig rätt svåra skador i armar och skuldror. Ändå har det fungerat bra under hela mitt yrkesverksamma liv i verkstadsindustrin. Jag har verkat som projektledare, arbetat som VD och varit van att klara mig själv.

För ungefär sju år sedan insåg jag att det skulle bli svårt att klara mitt ätande. Att vara tvungen att bli matad påverkade min självständighet och självkänsla alltför mycket. Eftersom jag inte var ensam om problemet sökte jag efter något bra hjälpmedel men fann inget som passade mina behov.

Så började jag fundera på olika lösningar och fick en förstudie gjord av Ann-Louise Lindborg (f.d. Norén) som examensarbete på Chalmers. Vi började med en detaljerad kravspecifikation som vi sedan följde under utvecklingsarbetet. Ann-Louise och jag fick ihop de första prototyperna och då, när vi hade en principlösning, gick vi in i ett mycket fruktbärande samarbete med Robotdalen i Västerås. Genom deras nätverk fick vi tillgång till kapacitet som krävs för att få till en bra produkt, inte minst design. Vi har också fått betydelsefullt stöd i råd och dåd av Promobilia, Create och Hjälpmedelsinstitutet under utvecklingsarbetet.

Jag ville se om det gick att klara ätandet själv även om man har dålig funktion i händer och armar. Och att göra det så att det både fungerar bra och känns bra. Resultatet är Bestic.”

Sten Hemmingssons berättelse: