jDome på ATIA i Orlando

Camanio Care AB är med för första gången på ATIA mässan i Orlando.
En av världens största mässa inom välfärdsteknik.

http://www.facebook.com/jdomebybrighter/