Bestic AB förvärvats av Brighter ABs dotterbolag Brighter Two AB

I samband med förvärvet slås de båda bolagen samman under namnet Camanio Care och VD för det nya bolaget blir Catharina Borgenstierna. Det nya bolaget kommer att sälja Bestic ABs alla befintliga produkter och tjänster såväl som jDome BikeAround.
Alla affärer, avtal, leveranser och åtaganden löper på som tidigare och alla medarbetare kommer att arbeta vidare i det nya bolaget.
Mer information och fullständigt pressmeddelandet kan läsas på www.camanio.com